BİTKİ PARAZİTLERİ NEMATODLAR

Bitki paraziti nematodlar, bitki üzerindeki konukçuluğunun şekline göre 3 gruba ayrılır.

  • Endoparazit Nematodlar: Bunlar bitki dokuları içinde gelişmelerini tamamlayan ve genellikle doku içine yumurta bırakan nematodlardır. Çoğu bitki köklerinde yaşadığı gibi bazı türleri konukçu bitkilerin sap, gövde, yaprak, çiçek ve tohumları içinde yaşar ve beslenirler.
  • Yarı-Endoparazit Nematodlar: Bu gruba giren nematodlar, başlarını bitkilerin kök ve kökcüklerinin içine sokmak suretiyle beslenirler ve yaşamlarını sürdürürler. Vücutları kök dışında olduğu için yumurtalarını dışarı bırakırlar.
  • Ektoparazit Nematodlar: Bu gruba giren nematodlar başlarını bitkilerin kök ve kökçüklerinin içine sokmadan sadece iğne benzeri bir yapıda olan “stylet” lerini bitki köküne sokarak beslenirler ve yaşamlarını sürdürürler. Vücutları kök dışında olduğu için yumurtalarını dışarı bırakırlar.

Hem endoparazit nematodlar hem de ektoparazit nematodlar bitiki kök çevresinde migratory veya sedentary konumda bulunabilirler. Migratory nematodlar serbest halde yaşar ve köke sürekli bağlı kalmadan beslenir. Örneğin; kök-lezyon nematodları. Sedentary nematodlar ise bir kere bir köke bağlandıktan sonra hep o köke bağlı olarak yaşarlar. Örneğin kök-ur ve kök-kist nematodları bu sınfa girer. Endoparazit nematodlar direk bitki dokularının içlerinde beslendikleri için bir tanesi bile bir bitki için öldürücü olabilirken, yüzlerce ektoparazit nematod bitkinin gelişimini fazla geriletmeyebilir. Endoparazit nematodlardan kök-ur nematoları (Meloidogyne türleri), kök-kist nematodları (Heterodera türleri) ve kök-lezyon nematodları (Pratylenchus türleri ) ekonomik olarak en fazla kayba yol açan türlerdir.

Mücadelesi Nasıl Olmalı ?

MMS Nematod Kullanımı:

MMS Nematod kullanılacak alanın ekim yapılmamış, yani boş olması gerekir. Nematod ile mücadelede iki farklı ürünümüz var. MMS Nematod hasat kaldırıldıktan sonra veya ekim yapılmadan 2-3 gün önce kullanılır. Fakat tarlada hasat var ise o zaman MMS Plus kullanılır. MMS Plus bitkiye zarar vermez.

MMS Nematod 1 dönüme 2 litre olacak şekilde uygulanır. Fakat Nematod yoğun ise 1 dönüme 3-4 litre uygulanması gerekir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir