KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU VE BİLMENİZ GEREKENLER

NEDEN BU BİLDİRİMİ YAPIYORUZ?

Uzun yıllardır “Gökçek Şifa” markası ile 385’ten fazla doğal ürünü, internet sitelerimiz, satış ofisimiz ve bayilik kanallarımız ile Türkiye ve Avrupa’daki tüketicilerimize ulaştırıyoruz. Bunu yaparken artan müşteri taleplerini “güvenlilik” ilkesiyle karşılayabilmek bizim için son derece hassas ve önemli bir nokta. Bu konuda güncel kalabilmek ve güvenlilik esasımızı bir kere daha dile getirebilmek adına, 07.04.2016 tarihinden itibaren yürürlükte olan Kişisel Verilerin Korunması Kanununun ayrıntılarını ve müşterilerimize ne gibi haklar sağladığını sizler ile paylaşıyoruz.

KİŞİSEL VERİ KAVRAMI VE KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ

Kanunun tanımladığı üzere kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişilere ilişkin her türlü bilgiyi ifade ediyor. Sitelerimizden ya da çağrı merkezimizden herhangi bir ürünü satın alırken bizimle paylaştığınız ad ve soyad bilginiz, telefon numaranız bu kapsamda değerlendiriliyor. Söz konusu verileri saklamaya başladığımızda ise, kanunun tabiriyle kişisel verilerinizi işlemiş oluyoruz.

Bu işlemi sizin açık rızanız olmadığı sürece yapmamızı kanun açık bir şekilde yasaklıyorsa da, sitemizden bilgilerinizi girerek yaptığınız bir alışveriş sonucu ya da çağrı merkezi aracılığıyla ürün alırken müşteri temsilcimize satış için gerekli bilgileri verdiğinizde, kanunen rıza göstermiş kabul ediliyorsunuz.

Açık rıza göstermeksizin kişisel verilerin işlenmesini mümkün kılan halleri ise, kanun şöyle sıralıyor:

  1. a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi.
  2. b) Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.
  3. c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

  1. d) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.
  2. e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
  3. f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Fakat verilerinizi sadece kanunun öngördüğü şekilde kullanmakla ve kesinlikle üçüncü kişilerle paylaşmamakla yükümlüyüz. Aynı zamanda saklı verilerinizin güvenliğini sağlamak ve bu güvenliğin niteliğiyle ilgili sizi bilgilendirmek de kanunun bize yüklediği başka sorumluluklar olarak karşımıza çıkıyor. Buna göre;

  1. a) Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek,
  2. b) Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek,
  3. c) Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak,

zorundayız. Bu sorumlulukları yerine getirirken ise, teknolojinin getirdiği tüm olanaklardan fazlasıyla faydalanıyoruz.

 

KİŞİSEL VERİLERİ NEDEN İŞLEME İHTİYACI DUYUYORUZ?

Çünkü size daha iyi hizmet verebilmek, taleplerinizi ve geri dönüşlerinizi kategorilendirip ar-ge çalışmalarımızın sürekliliğini sağlamak için buna ihtiyacımız var. Fakat kanun kişisel verilerinizi saklama süremizi de sınırlıyor. Aynı zamanda verilerinizin işlenmesinden ve saklanmasından rahatsızlık duymanız ve markamızın promosyonlarıyla ilgili bildirim almak istememeniz halinde, kanun size verilerinizin silinmesini isteme hakkı veriyor. Buna göre:

Bu Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel veriler resmen veya ilgili kişinin talebi üzerine veri sorumlusu tarafından silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir,

şeklindeki kanun hükmüne dayanarak bize başvurmanız halinde,  kişisel verilerinizi anonim hale getirebilir ya da talebiniz doğrultusunda tamamen silebiliriz. Sadece kanun değil, prensip olarak belirlediğimiz “güvenlilik” ilkesi de bunu gerektiriyor.

Son olarak, kişisel verilerinizin silinmesini istemenin yanında, verilerinizin işlenip işlenmediğini, işlendiyse amacına uygun kullanıldığının bilgisini, eksik ya da yanlış işlenmiş ise de bunun düzeltilmesini isteme hakkınızı yine Kişisel Verilerin Korunması Kanunu saklı tutuyor.

Bahse konu kurallara uyulmadığı takdirde tarafımıza bir takım yaptırımlar da öngörülmüştür.

5411 s. BANKACILIK KANUNU BAKIMINDAN BİR BİLGİLENDİRME

ÖNEMLİ:

İnternet Bankacılığı ve Sanal Ödeme sistemleri, ANCAK HER İKİ TARAFIN DA KENDİ SORUMLULUK ALANLARINDA GEREKEN ÖNLEMİ ALMASI HALİNDE %100 GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE İŞLEYECEK VE KÖTÜ NİYETLİ ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN SİSTEME GİRME OLANAKLARINI ENGELLEYECEKTİR.

“ Gökçek Şifa “ markası olarak, kendi adımıza teknolojinin imkan verdiği en ileri güvenlik protokolleriyle işlemlerinizi gerçekleştirmekteyiz. Bunu yaparken BDDK’nın belirlediği prensiplerle çalışan ve internet alışverişlerinin güvenilirliğiyle ilgili önemli bir kriter olan PCI-DSS uyumluluğuna sahip üçüncü parti firmalardan teknik destek almaktayız. Tüm bunlara rağmen banka hesabınızda karşılaşabileceğiniz herhangi bir usulsüz işlem sonucunda, markamız yukarıda açıkladığımız sebepten dolayı doğrudan sorumluluk kabul etmemektedir. Takdir edersiniz ki, HERHANGİ BİR USULSÜZ BANKACILIK İŞLEMİNE SEBEP OLABİLECEK KİŞİSEL VERİ HIRSIZLIĞININ, TARAFLARIN HANGİSİNİN SORUMLULUĞUNDAN DOĞDUĞUNUN SAPTANMASI TAMAMEN TEKNİK BİR KONU OLUP, ANCAK TARAFLARA AİT SİSTEMLER ÜZERİNDE YAPILACAK BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ SURETİYLE ANLAŞILABİLECEKTİR.

Aynı zamanda, KONUYLA İLGİLİ YARGITAY’IN YERLEŞİK BİR DEĞERLENDİRMESİYLE: “ USULSÜZ İŞLEMLE ÇEKİLEN PARALAR ASLINDA DOĞRUDAN DOĞRUYA BANKANIN ZARARI NİTELİĞİNDE OLUP, DOLANDIRICILIK EYLEMİ MÜŞTERİYE DEĞİL BANKAYA KARŞI GERÇEKLEŞTİRİLMEKTE VE MEVDUAT SAHİBİNİN BANKAYA KARŞI ALACAĞI AYNEN DEVAM ETMEKTEDİR. Usulsüz işlemlerin gerçekleşmesinde, ispatlandığı takdirde mevduat sahibinin kusurundan söz edilebilir ve banka bu kusur oranı üzerinden hesap sahibinin alacağından mahsup talebinde bulunabilir.  ANCAK BANKANIN MEVCUT TEKNOLOJİK İMKANLAR ÇERÇEVESİNDE, PARANIN ELE GEÇİRİLMESİNİ ENGELLEMEK İÇİN GEREKLİ GÜVENLİK ÖNLEMLERİNİ ALMASI GEREKMEKTEDİR. “

—————————————————————————————————————————————

Bu bildirim, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ndan doğan sorumluluklarımız ve haklarınızla ilgili özet niteliğinde genel bilgiler içermektedir. Bu metnin içeriğiyle ilgili herhangi bir hukuki sorumluluğumuz bulunmamaktadır. Açıkladığımız sebeplerle ilgili danışmak, bilgi almak veya söz konusu kanundan doğan bir hakkınızı kullanmak istediğiniz takdirde talebinizi “ [email protected]” e-posta adresimizden iletebilir ya da sitemizin “İletişim” seçeneğinden bize ulaşabilirsiniz.