TÜTÜN FİZYOLOJİK HASTALIKLARI

TÜTÜN FİZYOLOJİK HASTALIKLARI 1. Bitki Besin Elementi 2. Besin Maddelerinin Eksikliği 3. Besin Maddelerinin Toksisitesi 4. Çevresel Faktörler 5. Çıfıt alacası 6. Kuraklık 7. Yaprak yanıklığı 8. Işık zararı 9. Dolu zararı 10. Su basması 11. Don ve soğuk zararı 12. Diğer Abiyotik Faktörler 13. Pestisit Fitotoksitesi 14. Hatalı tarımsal işlemler 15. Genetik anomallikler Besin … Devamı

YUMUŞAK ÇÜRÜKLÜK

HASTALIK BELİRTİLERİ Tarla belirtileri, genellikle yaprak demetinin ortasında bir iki solgun yaprak olarak ortaya çıkar. Bu yapraklar zamanla sararır ve uçtan geriye doğru kururken, daha yaşlı ve daha genç yapraklar sağlıklı ve yeşil görünmeye devam eder. Hastalığın erken aşamalarında soğan başları boğaz dokusunda yumuşamanın dışında sağlıklı görünebilir. Boyuna bir kesitte bir ya da daha fazla … Devamı

FUSARIUM SOLGUNLUĞU

HASTALIK BELİRTİLERİ Bu fungus, bitki gelişiminin herhangi bir aşamasında konukçu türleri enfekte edebilir. Toprak sıcaklıkları düşük olduğunda topraktan çıkış öncesi çürüklük ve çökerten oluşabilir. Ancak enfeksiyon en çok yaşlı bitkilerde görülür. Solgun yapraklarda sararma ve daha sonra damarlararası nekroz görülebilir. Önce bir ya da birkaç filizde başlayan solgunluk, daha sonra bütün bitkiye yayılır. … Devamı

MEYVE AĞACI VE FİDANLARDA TOPRAKALTI ZARARLILARI

Hastalığın Genel Özellikleri Nelerdir? Ergin böcekler, 35–40 mm uzunluğunda, kırmızı-kahverengi zemin üzerinde bulunan beyaz tüyler nedeniyle alaca görünümlü böceklerdir. En tipik özellikleri, antenlerinin uç kısımlarının yelpaze Ģeklinde olmasıdır. Larvaları 70–80 mm uzunluğunda, tombul yapılı ve sarımsı krem rengindedir. Vücudu “C” harfi Ģeklinde kıvrık olup, üzeri ince, sarı, seyrek tüyler ile örtülüdür.. Hastalık Belirtileri Nelerdir? Bu … Devamı