İç Mekan Süs Bitkileri Yetiştiriciliği

Günümüzde hızlı kentleşme insanları yeşile hasret bırakmıştır. Şehirde yaşayan insanlar nereye baksa binalar, yollar ve arabalar gibi şeyleri görmektedirler. Çevrelerinde yeşil görme isteği, insanlarda saksılı süs bitkilerini odalarında veya salonlarında yetiştirme arzusunu doğurmuştur. Böylelikle saksılı süs bitkilerinin talebi ve satışı çok artmıştır. Bunun sonucu olarak da çöllerde, tropik bölgelerde, ormanlarda ve hatta su bitkilerinde doğal … Devamı

SÜS BİTKİLERİNİN BAKIMI

Süs bitkileri genellikle süzek ve tınlı toprakları severler. Saksı bitkileri ise torf veya koko denilen Hindistan cevizi kabuğundan işlenmiş saksı harcında yetişir. Mevsimlik çiçeklerin harçlarında çam ibresinin çürüntüsü gelişmeyi hızlandırmaktadır. Toprak asitliği nötr veya hafif asit olmalıdır. Kısaca Ph 6-7 arasında olmalıdır. PH 7’den fazla olursa mikro besin maddeleri özellikle demir alımı zorlaşır ve genç … Devamı

KARPUZ YETİŞTİRİCİLİĞİ

Karpuz Yetiştiriciliği 1. GİRİŞ Karpuz tek yıllık bir bitkidir. Gövdesi hafif tüylü olup kolları toprak yüzeyinde 3-4 m kadar uzayabilir. Kökleri susuz olarak yetiştirilen yerlerde oldukça derine inmesine rağmen sulanan şartlarda saçak kökler daha çok 40-50 cm derinlikte yoğunlaşır. Meyveleri ise tatlı ve suludur. Karpuz tarımı, dünyada ve ülkemizde oldukça geniş bir alanda yapılmaktadır. Türkiye … Devamı

SUSAM YETİŞTİRİCİLİĞİ

1. TANIMI VE öNEMİ Susam dik büyüyen tek yılık bir bitkidir. Boyu (30-125 cm) ye kadar uzayabilir. Gövdeler uzunlamasına oluklu (karıklıdır) ve sık tüylüdür. Ülkemizde tarımı yapılan yağ bitkileri içerisinde önemli bir yeri olan susam, tohumlarında %50-60 yağ içeren yazlık ve otsu bir bitkidir. Bileşiminde ayrıca %25 protein bulunmaktadır. Besleyici özelliği ve lezzetinden dolayı insan … Devamı

KAVUN TARIMI

Kavun Yetiştiriciliği Kavun, gövdesi tüylü bir bitki olup gövde başlangıçta otsu iken daha sonra odunsu bir yapı kazanır. Budama yapılmazsa ana gövde 1-2 m boylanır. Gövde 40-60 cm olduğunda dip yaprak koltuklarında yan sürgünler belirmeye başlar. Yan dallar 2-3 m bazen de 5 m ye uzayabilir. Yan sürgünler ana sürgünü geçebilir. Bitki merkezden çevreye dairesel … Devamı

Yağlık AyÇiçeği Tarımı

Önemi Ayçiçeği ülkemizde önemli bir yağ bitkisi olup yağ tüketimimizde 1. sırayı almaktadır. Ülkemizdeki yağ bitkisi üretimi tüketimi karşılamadığı için bu açık ithalat ile kapatılmaktadır. Bu sebeple Tarım Bakanlığı tarafından Ayçiçeği, prim ödenen bitkiler arasına alınarak Ayçiçeği üreticisine kilogram başına destekleme primi ödenmektedir. Türkiye’deki Ayçiçeği ekiliş alanlarının %73’ü Trakya-Marmara, %13’ü İç Anadolu, %19′ u Karadeniz, … Devamı

Sebzeciliğin Genel Tanımı

İlk insanlar yaşayabilmek için doğada yetişen çeşitli yabani otların kök, gövde, yaprak, meyve, çiçek, tohum ve sürgünlerinden faydalanmıştır. Zamanla kültüre alınan bu yabani otlar bugün yetiştirdiğimiz sebzelere dönüşmüştür. Bugün tarım alanlarımızın ancak %1,5 luk bir kısmında bir kısmında Sebzecilik yapılmaktadır. Bu oran bize sebzeciliğe gereken önemin tam manasıyla verilmediğini ve sebzecilik faaliyetlerinin çok özenle istediğini … Devamı

Üzümlerin Muhafazası Ve Değerlendirilmesi!

Sofralık Üzümlerin Muhafazası Bazı sofralık üzüm çeşitleri soğuk hava depolarında bir süre muhafaza edildikten sonra daha yüksek fiyatlarla pazara sunulmaktadır. Müşküle, Alphonse Lavallée, Hafızali, Erenköy Beyazı, İri Kara, Kozak Siyahı, Emperor, Amasya Siyahı, Almeria, Ribol ve Palieri gibi genellikle orta veya geç mevsimde olgunlaşan, tane kabuk kalınlığı nispeten daha fazla ve tane sap bağlantıları daha … Devamı

Limon Tıkanıklık Hastalığı

1.TANIMI VE YAŞAYIŞI Limon tıkanıklık hastalığı, limonların önemli hastalıklarından biridir. Hastalık limonlarda floemde tıkanıklığa neden olur. Hastalık, virüs benzeri bir hastalık olup, etmeninin özellikleri bilinmemektedir. 2.BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI Hastalıklı limonlarda ağaçlar henüz 4-5 yaşlarında iken belirtiler görülmeye başlar. önce aşı yerinin hemen üstünde dışarıya doğru hafif şişme görülür. Ağaç yaşlandıkça aynı yerde, yer … Devamı

Gül Yetiştiriciliği!

Milattan 500 yıl önce Çinliler tarafından kültüre alınan güller, çiçeklerinin kokusu ve güzelliği nedeniyle bahçıvanlar tarafından çiçeklerin kraliçesi olarak kabul edilmektedir. Gülgiller ( Rosaceae), Kuzey yarım kürede yayılmış olup, 100–120 cins içinde sınıflandırılmış 3.000–4.000 türü içeren, büyük bir familyadır. Dünya’da en çok üretilen kesme çiçek türlerinden birisidir. Günümüzde ticari amaçlı olarak kullanılan güllerin tamamı (hybrid) … Devamı