Pamuk Pas Hastalığı (Puccinia cacabata)

Pamuk Pas Hastalığı

Pamukta pas hastalığına neden olan üç farklı etmen vardır. Bunlar;
Puccinia cacabata: Güney-Batı pamuk pası
Puccinia shedonnardi: Pamuk pası
Phakospora gossypii: Tropikal pamuk pası
Burada sadece bir pas hastalığı (Puccinia cacabata) hakkında bilgi verilecektir. Puccinia
cacabata’nın sinonimi Puccinia stakmani’dir. Makrosiklik (hayat devri iki konukçuda geçer.)
bir pas türüdür. Spermagonial ve esidial evreleri pamuk ve pamuğun yabancı türlerinde,
üredial ve telial evreleri Bouteloua isminde bir çayır bitkisinde geçirmektedir. Buna göre
pamuk etmenin ara konukçusu dur. Çünkü etmenin telial evresi pamuktan başka bir bitkide
geçmektedir.

Hastalığın ilk belirtileri, inokulasyondan 4-6 gün sonra açık yeşil lekeler şeklinde görülür.
Bu lekeleri takiben parlak sarı spermagonial püstüller oluşur. Püstüller bitkinin toprak üstü
organlarının herhangi birinde görülebildiği gibi daha çok genellikle yaprağın üst tarafında
bol miktarda görülür. Püstüller boyutsal olarak gelişirken aynı zamanda yaprağın alt yüzüne
doğru yapışkan sarı sıvı sızıntısı olur. Spermagonia oluşumunun 10. gününden itibaren
yaprağın alt epidermisinden fincan şeklinde esidyumlar çıkar. Epidermisten çıkan çıkıntılar
yuvarlak bir demet halini alır. Esidyumlar sarı, portakal sarısı renginde 0,2-2mm çapındadırlar. Gün geçtikçe aecidial demetlerin rengi solarak parlak sarı renk alırken bu arada spermagonialar siyah-kahverengi olur. Enfeksiyon şiddetli olduğunda yapraklarda kıvrılma ve dökülmeler meydana gelir. Pas ile birlikte Alternaria görüldüğünde yapraklardaki lekeli kısımlar dökülür ve saçmanın açmış olduğu deliğe benzer delikler yapraklarda görülür. Puccinia cacabata’nın  sidyumlardan yayılan esiyosporlar pamuk bitkisini tekrardan enfekte edemezler. Fakat Bouteloua’nın değişik türlerini enfekte ederler.
Bouteloua bitkisinin yapraklarında enfeksiyodan 12-14 gün sonra kahverengimsi uredial
püstüller oluşur. Üredial püstüller içerisinde oluşan ürediosporlar koşullar uygun olduğunda
Bouteloular da sekonder enfeksiyonları gerçekleştirerek hastalığın yayılmasını sağlarlar.
Daha sonra uredial püstüllerin yerinde telial püstüller oluşur. Bu püstüller içerisinde oluşan
iki hücreli telisporlar uygun koşullarda çimlenir ve her bir teliospor hücresinden dört adet
basidiospor oluşur ve bu basidiosporlar havayla taşınarak pamukta yeni enfeksiyonları
başlatırlar.

Nasıl Mücadele Edilmelidir ?

1 litre 2500 ppm MMS Plus 100 litre su ile karıştırlarak her türlü sebze,meyve ve süs bitkisine püskürtülür. Her türlü bitki hastalığına sebep olan bakteri, virüs ve mantarlar yok eder.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir