Bağlarda Kurşini Küf Hastalığı

Bağlarda Kurşini Küf Hastalığı (Botrytis cinerea Pers.)

Hastalık Etmeni: Botrytis cinerea Pers.

Fungusun eşeyli formu Botryotinia fuckeliana (de Bary) Whetzel’dir. Bağlarda sadece eşeysiz formu görülür. Miselleri kalınca, kahverengi ve bölmelidir. Konidiumlar 10-12 x 8-10 mm boyutlarında kül renkli, limon şeklinde veya yuvarlaktır. Tek hücrelidir. Üzüm salkımı benzer biçimde konidioforlara bağlı olarak bulunurlar. Konidioforlar uzun ve dik bir halde dallanmışlardır. Koyu renkli olup uçlara doğru renkleri açılmaktadır, ortalama boyları 1-3 mm dir. Konidiumlar 18 °C de (optimal) çimlenir.Çimlenme ortamında özgür su bulunmadığında çimlenme olabilmesi için hava orantılı neminin minimum  %90 olması gerekir.Hastalıkların,zararı dokunanların,dolunun ve kuşların yol açtığı yara bölgeleri hastalık etmeni için kolay bir giriş yoludur.

Fungusun üç ayrı şekilde kışladığı saptanmıştır. Bağ kenarlarında yere dökülen hastalıklı taneler üzerinde spor, misel ve sklerot şeklinde, hastalıklı tane sapları üzerinde spor, misel şeklinde ve hastalıklı salkım sapları üzerinde spor ve misel şeklindedir. Bilhassa hastalıklı bitki artıklarının toprakla temas ettiği noktalarda fungus çok faal bir şekilde kışlayabilmektedir.

Etmenin ilkbaharda gelişmesi Mart ayı sonlarında olmaktadır. Hastalıklı bitki artıklarında gelişen fungus, fazla bir sıcaklığa ihtiyaç duymamaktadır. Gelişmesine ilkbahar ve yaz mevsiminde devam ederek taneler normal olgunluk devresine gelince ilk enfeksiyonu yapmaktadır. Enfeksiyon için mutlak su damlasına ihtiyaç vardır. İnkubasyon müddeti 3-5 gün arasında değişmektedir. Marmara Bölgesinde ilk enfeksiyonlara Eylül ayı başlarında rastlanmaktadır. Bilhassa sonbaharda iyi gelişen fungus kışa doğru hastalıklı bitki dokuları üzerinde tipik sklerotları oluşturur. Sklerotlar 2-4 x 1-3mm boyutundadır. .Önce açık renkli ve yumuşak olan bu organlar kış aylarında koyu renkli sert bir görünüş alır ve fungusun kışlık formunu oluştururlar.

Zarar şekli nasıldır ?

Hastalık, elverişli koşullarda bitkinin tüm yeşil kısımlarında görülebilirse de daha sık tanelerde zarar yapar. Tanelerde önce 3-5 mm çapında yuvarlak, pembemsi, kızıla yakın lekeler halinde görülür. Leke büyüdükçe rengi de koyulaşır. Leke tane üzerinde homojen bir şekilde büyür. Parmakla bastırıldığında hastalıklı kabuk etli kısmından kolayca ayrılır. Hastalık ilerledikçe salkım ve taneler gri renkte bir küf tabakasıyla kaplanır. Taneler çatlar, çok ileri devrede buruşur ve meşinleşmiş gibi bir hal alır. Hastalık, olgunlaşmış salkımlarda direkt olarak ürünün kaybına neden olmaktadır. Özellikle Marmara Bölgesinde geç hasat edilen üzüm çeşitlerinde yaygınlık göstermektedir.

Bilinen diğer konukçuları

B.cinerea ‘nın çok sayıda konukçusu vardır. Asma, süs bitkileri, meyveler, sebzeler, endüstri bitkileri, çeşitli orman ağaçları, makiler, çalılar ve hayvan yemi olarak kullanılan bitkiler konukçuları arasındadır.

Mücadelesi

MMS Plus Kullanımı:

1 litre 2500 ppm MMS Plus 100 litre su ile karıştırlarak her türlü sebze,meyve ve süs bitkisine püskürtülür. Her türlü bitki hastalığına sebep olan bakteri, virüs ve mantarlar yok eder.

Büyük tarla ve bahçeler için 10 litre 2500 ppm MMS Plus 1 ton su ile karıştırılarak holder ile sebze, meyve, bakliyat ve tahıla püskürtülür.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir