FUSARIUM SOLGUNLUĞU

HASTALIK BELİRTİLERİ Bu fungus, bitki gelişiminin herhangi bir aşamasında konukçu türleri enfekte edebilir. Toprak sıcaklıkları düşük olduğunda topraktan çıkış öncesi çürüklük ve çökerten oluşabilir. Ancak enfeksiyon en çok yaşlı bitkilerde görülür. Solgun yapraklarda sararma ve daha sonra damarlararası nekroz görülebilir. Önce bir ya da birkaç filizde başlayan solgunluk, daha sonra bütün bitkiye yayılır. … Devamı